Celý profesní život se pohybuji na pomezí různých oborů. Studia na Evangelické teologické fakultě UK jsem kombinovala s obory lékařské psychologie a psychoterapie na 1. Lékařské fakultě. Jako evangelická farářka v církvi jsem hledala hranici mezi pastorací a psychoterapií, později jsem jako duchovní vstoupila do zcela odlišného světa armády, kde jsem sloužila nejprve u výcviku a později ve Vojenské nemocnici v Brně a v Komunitním centru pro válečné veterány, kde jsem se pohybovala v obou rolích - roli terapeuta a duchovního. Vnímám provázanost našeho vnitřního a vnějšího světa, našich prožitků, postojů a hodnot s našimi vztahy a s naším tělesným a duševním zdravím. Snažím se druhého provázet na jeho cestě k porozumění sobě samému a k plnějšímu, opravdovějšímu a spokojenějšímu životu. 

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2004 - 2009 Pražská psychoterapeutická fakulta (teoretické studium psychoterapie v programu celoživotního vzdělávání)

1992 - 1997 Evangelická teologická fakulta UK, kombinovaná studia s oborem psychoterapie a lékařské psychologie na 1. lékařské fakultě UK - ukončeno titulem magistr

1988 - 1992 Gymnázium Přelouč

Výcviky:

2022 - Výcvik v tanečně-emoční terapii, Institut Moving self

2015 - 2022 Psychoterapeutický výcvik v psychodynamicky orientované terapii SUR, komplexní výcvik (693h)

2010 - 2012 Výcvik pro interní supervizi duchovních vedený lektory ČIS (160h)

1999 Výcvik v klinické pastoraci, Clinical Pastoral Education, Strong Memorial Hospital, Rochester, NY, USA, (500h)

Kurzy:

2023 Trauma a traumatická krize (20h)

2021 Focusing I. - Tělesně zakotvené prožívání (20h)

2021 Seminář tanečně-emoční terapie (20h)

2014 - 2015 Zásady a postupy podpory a provázení osob v krizových životních situacích (Akreditovaný program MPSV, 45h)

2007 Základní kurz v mediaci a mimosoudním vyjednávání (32h)

Vojenské kurzy: CLS (Combat Life Saver), S.E.R.E. (Survival, Evasion, Resistance, Extraction)

Pracovní zkušenosti:

2018 - 2023 Kaplanka Vojenské nemocnice Brno

2013 - 2018 Kaplanka Velitelství výcviku a Vojenské akademie ve Vyškově

2016 Zahraniční operace (mise), kaplanka 43. výsadkového praporu Chrudim, Bagram- Afghánistán

2011 - 2012 Farářka United Reformed Church, Velká Británie

1997 - 2011 Farářka Českobratrské církve evangelické (ČCE) v Křížlicích

Členství:

Česká asociace pro psychoterapii, řádná členka


Vytvořte si webové stránky zdarma!